Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

Kábítószer-kereskedelem

Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) bűnszövetségben,
 2. b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
 3. c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében

követik el.

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,

 1. a)az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
 2. b) a (2) bekezdésb)-c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki

 1. a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig,
 2. b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

 1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,
 2. b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
 3. c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert
 4. ca) kínál, átad,
 5. cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
 2. b) bűnszövetségben,
 3. c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva

követik el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Gyakran Ismételt Kérdések

Btk. 461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha

 1. a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma
 2. aa) LSD esetén a 0,001 gramm,
 3. ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,
 4. ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,
 5. ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5 gramm,
 6. ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,
 7. af) heroin esetén a 0,6 gramm,
 8. ag) morfin esetén a 0,9 gramm,
 9. ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,
 10. ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm,
 11. aj) kokain esetén a 2 gramm,
 12. ak) BZP esetén a 3 gramm,
 13. b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,
 14. c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totál-THC) a 6 gramm

mennyiséget nem haladja meg.

(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

(3) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdés szerinti kábítószer

 1. a) jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros,
 2. b) különösen jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának kétszázszoros

mértékét meghaladja.

A Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézetben és a regionális kábítószer-vizsgáló laboratóriumokban vizsgált feketepiaci kábítószer-készítmények átlagos hatóanyag-tartalmának alakulása 1998 és 2015 között:

http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/hatoanyagkoncentracio_1998_2015.pdf

(Forrás: http://www.bszki.hu)

(2017-ben is ez a legfrissebb)