Tanú érdekében eljáró ügyvéd

Önnek tanúként joga van a Be. 80. § alapján ahhoz, hogy ügyvédet hatalmazzon meg, ha egy büntetőeljárásban a jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja.

 

Ilyen esetekben a tanú érdekében eljáró meghatalmazott ügyvéd részt vehet azon az eljárási cselekményen vagy tárgyaláson, amelyen a tanút megjelenési kötelezettség terheli, és a tanú jogairól, kötelezettségeiről tájékoztatást és folyamatos felvilágosítást adhat.

 

A tanú érdekében eljáró ügyvéd feladata kizárólag az, hogy a tanút az őt megillető jogokról és kötelezettségekről felvilágosítsa és tanácsokkal lássa el, illetve a vallomás megtételének vagy megtagadásának célszerűsége szempontjából eligazítást adjon.

 

A tanú érdekében eljáró ügyvéd a fentieken kívül más tevékenységet nem végezhet, így a tanú vallomását sem befolyásolhatja.

 

A tanú kihallgatásánál jelen lévő, a tanú érdekében eljáró ügyvéd a kihallgatást követően megtekintheti a tanú kihallgatásáról készült jegyzőkönyvet és azzal kapcsolatosan észrevételeket tehet.

 

Amennyiben Ön tanúként megidézték, azonban nem szeretne elmenni a kihallgatásra megfelelő jogi képviselet nélkül, kérem keressen bizalommal a honlapomon található elérhetőségeim valamelyikén!

Gyakran Ismételt Kérdések

Tanúként az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényről tudomása lehet. A tanú köteles a kihallgatás végett az idézésre megjelenni, - ha törvény kivételt nem tesz, tehát nem mentesíti a tanúvallomás alól - vallomást tenni és az igazat mondani.

 

Kötelezettségeire és a vallomás megtagadásának esetleges akadályaira figyelmeztetni kell, ennek, valamint a tanú erre adott válaszának a jegyzőkönyvezése az érvényes vallomás feltétele. Arra is figyelmeztetni kell a tanút, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény bünteti. Ha a tanú az eljárási cselekménynél való közreműködést a következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, főszabály szerint rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezhető. Ha a tanú a tanúvallomást a nyomozó hatóság vagy az ügyész előtt jogosulatlanul tagadja meg, akkor rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezhető, míg ha ezt a bíróság előtt teszi, akkor a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása bűncselekményét követi el.

 

A tanúnak azonban nem csak kötelezettségei, hanem jogai is vannak. A tanúnak a megjelenésével felmerült költségeit a külön jogszabályban meghatározott mértékben a hatóságok megtérítik. Joga van arra, hogy az utazással és a megjelenésével felmerült költségeit, kiadásait a hatóságtól igényelje. Így a tanúnak joga van a munkából kiesett idő esetén költségtérítésre. A tanú részére a megjelenésével szükségképpen felmerült útiköltséget is meg kell téríteni. Útiköltségen a tanú lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a kihallgatás helyére való utazással és a visszautazással felmerült és igazolt költségeket (viteldíjat, fuvardíjat stb.) kell érteni, ideértve a helyi közlekedési eszköz használatával felmerült viteldíjat is. Ezen kívül a tanú bizonyos esetekben szállásköltség és ellátási költség megtérítésére is jogosult.

(Forrás: www.magyarorszag.hu)